ทัวร์โรงงาน

Factory building

อาคารโรงงาน

injection-molding workshop 02

การประชุมเชิงปฏิบัติการการฉีดขึ้นรูป

mold fitting and  assembly01

การติดตั้งและการประกอบแม่พิมพ์

mold workshop01

การประชุมเชิงปฏิบัติการแม่พิมพ์

mold-EDM-machining

แม่พิมพ์ EDM - เครื่องจักรกล

R&D house

บ้าน R&D